PROTOKOLL nr 68 (16-07)

 

2016-09-19
med början kl. 18:00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Henry Andersson, vån 8, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

 

 

 

§ 5

 

Genomgång av föregående protokoll

 

Åtgärdslista

Lades till handlingarna.

 

 

 

Listan gicks igenom. Öppna punkter kvarstår.

 

 

 

 

Bil.: 1

 

§ 6

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

§ 8

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

§ 11

 

Fastighetsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

Samfälligheten Vågmästarens

 

 

Ekonomi

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselgruppen

 

 

 

Fortunabladet

 

 

·           Besiktning av fasad genomförd. Fuktmätning har gjorts vid varje fönster.

·           Rapport har ännu inte kommit tillbaka.

·           ME och PÅ träffar Ulf Karlsson från NCC 2016-09-21 angående garantiåtgärder.

 

 PÅ rapporterade från senaste styrelsemötet.

 

 

·         Brf Fortunas ekonomiska läge är bra.

·         Beslutas att  binda lån nr 9029 5599466 på 5 år hos Länsförsäkringar Hypotek.

·         Beslutas att amorteringen på samma lån höjs till 30 000 SEK/kvartal.

 

 Lgh 1803; Maina Gustafsson och Mats Larsson beviljades utträde ur Brf Fortuna. Samtidigt beviljades inträde för Ulf och Rose-Marie Andersson. Överlåtelsedatum 2016-12-16.

 

Lgh 1604: Leif Widegren beviljades utträde ur föreningen och Harry Edvard Katajainen beviljades inträde. Överlåtelsedatum 2017-03-15.

 

 BMÖ redogjorde för gruppens aktiviteter.  Bilaga 2

 

 

Kommer en utgåva när besiktnings-protokollet är klart.

 

 

§ 12

 Övriga frågor

·         BMÖ färdigställer en skrivelse till kommunen ang. hastighetssänkning på Hammaröleden. Skrivelsen undertecknas av styrelsen.

·         Ny grovdammsugare är inköpt.

·         Årsmöte planeras till 2017-03-30.

 

 

§ 13

 

 

§ 14

 

 

Nästa möte

 

 

Avslut

 

 

Den 23 januari 2017 kl. 18.30 hos ME, våning 2, Strandvägen 19.

 

Ordförande PÅ avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand         Britt-Marie Room-Östberg