PROTOKOLL nr 69 (16-08)

 

2016-10-20
med början kl. 18:30

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Britt-Marie Room-Östberg, vån 8, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

 

 

 

Genomgång av föregående protokoll

 

Lades till handlingarna.

 

 

 

§ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

§ 8

 

 

 

Fastighetsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

 

 

 

 

 

 

Nästa möte

 

Avslut

·           Genomgång av inkomna besiktningsprotokoll från Anticimex avseende fasad och fuktighetsmätningar.

·           Beslutas att ME skriver till NCC och påtalar de saker som skall åtgärdas enligt protokoll.

·           Beslutas att ME kontaktar firma som kan utföra besiktning av takplåt.

 

 

Lån nr 9029 5599466 är bundet på 5 år hos Länsförsäkringar Hypotek. Räntesats blev 1,57 % vilket ger en effektiv ränta på 1,58 %. Se villkorsbilaga.

Det nya avtalet kommer att minska kapitalkostnader avsevärt.

 

Den 23 januari 2017 kl. 18.30 hos ME, våning 2, Strandvägen 19.

Ordförande PÅ avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil 1

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand                      Britt-Marie Room-Östberg