PROTOKOLL nr 29 (10-02)


2010-02-19


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Extra styrelsemöte.


Plats:

Hos Per Åstrand.


Tid:

2010-02-19, kl 18-19.


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Maina Gustafsson, sekr., (MG)


§1

Mötet öppnas samt närvaro.

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen till detta extramöte m a a husförsäkringen och Gula Villan. Närvaro, se ovan.


§ 2

Val av Justerare.

Beslutas att PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Försäkring av huset.

Utredning, se bilaga, av försäkringskonsulten Bolanders gicks igenom.
Styrelsen beslutade att teckna husförsäkring hos Länsförsäkringar med självrisk 0,2 basbelopp och tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare.


§ 4

Gula Villan.

Samfällighetsföreningen har beslutat att förhandla med NCC om deras förslag att ta över Gula Villan.
Se vidare bilaga till protokoll från Samfällighets­föreningens möte 2010-02-16.
Styrelsen tycker det är en bra utveckling av ett komplicerat ärende.


§ 5

Avslut

Mötet avslutades


Maina Gustafson, sekr


Bertil Strandberg                      Per Åstrand