PROTOKOLL nr 22 (09-2)


2009-02-24


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Extra styrelsemöte.


Plats:

Telefonmöte.


Tid:

2010-02-19, kl 18-19.


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Maina Gustafsson, sekr., (MG)


§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare

Beslutas att PÅ jämteBS skall justera dagens protokoll.


§ 3

Beslut om tecknande av firma

Beslutas att för styrelsen:
-BS och MG tecknar avtal med Värmlands Fastighetsservice om städning och viss jourhållning enl. offert.


-BS och MG tecknar avtal med Securitas om nyckelhållning etc. enl. offert.


-BS och PÅ förhandlar om rörlig ränta på lånet på ca 12 milj. kr.


§ 4

Avslut

Mötet avslutas.


Vid protokollet


Maina Gustafson, 


Bertil Strandberg                    Per Åstrand