PROTOKOLL nr 67 (16-06)

 

2016-06-09
med början kl. 18:30

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Henry Andersson, vån 8, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

 

 

 

§ 5

 

Genomgång av föregående protokoll

 

Åtgärdslista

Lades till handlingarna.

 

 

 

Listan gicks igenom. Öppna punkter kvarstår.

 

 

 

 

Bil.: 1

§ 6

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

§ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

§ 10

 

 

 

§ 11

Fastighetsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

Samfälligheten Vågmästarens

 

Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar

 

Trivselgruppen

 

 

 

Fortunabladet

 

·           Smuts på fasaden på plan 11. Skall åtgärdas av Brf Fortuna, ingen garantifråga. ME har kontaktat leverantör, Saneringstjänst. Planeras utföras innan vintern.

·           Planering inför 10-årsbesiktning. Beslutas att Anticimex, utifrån sin offert, får uppdraget att genomföra besiktningen.

 

Information om grillning på samfällighetens mark, information sprids via Fortunabladet.

 

·         Brf Fortunas ekonomiska läge är bra.

·         Beslutas att  göra amortering på 535 000 SEK i samband med villkorsändring 2016-08-15.

 

·         Styrelsen har tidigare beslutade att på villkorsändringsdagen förlänga lånet på 3 månader innan slutlig omsättning.

 

·         E-faktura för hyresavgifter. Information om hur anslutning görs kommer mailas ut och i Fortunabladet.

 

Inget aktuellt.

 

·            Inköp av blommor och krukor har gjorts.

·            Bevattningsschema är uppsatt i entrén.

 

 

Kommer en utgåva före sommaren.

 

§ 12

 Övriga frågor

Genomgång och diskussion om listan med styrelsemedlemmarnas olika arbetsuppgifter.

 

 

§ 13

 

 

§ 14

 

 

Nästa möte

 

 

Avslut

 

 

Den15 september kl. 18.00 ME, våning 2, Strandvägen 19.

 

Ordförande PÅ avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand               Britt-Marie Room-Östberg