PROTOKOLL nr 66 (16-05)

 

2016-05-02
med början kl. 18:30

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Britt-Marie Room-Östberg, vån 8, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

 

 

 

§ 5

 

Genomgång av föregående protokoll

 

Åtgärdslista

Lades till handlingarna.

 

 

Punkt 35:2 Vattenläckage entré plan 2 ned till entré plan 1. Ärendet tas vidare till 10-årsbesiktning.

Punkt 50 ang. putssläpp, kvarstår. Ärendet är lämnat till NCC.

Punkt 51 ang. skärmtak ovan entré plan 2, ärendet kvarstår och är lämnat till NCC.

 

 

§ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

§ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

§ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Fastighetsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågmästaren

 

 

 

Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar

 

Trivselgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortunabladet

 

·           Smuts på fasaden på plan 11. Skall åtgärdas av Brf Fortuna, ingen garantifråga. ME har frågan.

·           Planering inför 10-årsbesiktning. Anticimex är kontaktade och återkommer med förslag.

·           Åtgärder i värmesystemet, packningar och ändstopp är åtgärdat. I ca 15 lägenheter har det funnits små lättare vattenläckage. Alla 34 lgh är  åtgärdade.

 

 

Information från årsmötet. ME och PÅ närvarade. Nya styrelseledamöter utsågs.

Brf Fortunas ekonomiska läge är bra.

 

Låneomsättning planerad till 2016-08-14 på lånet hos Länsförsäkringar Hypotek på
Kr 15 490 000.-

Styrelsen beslutade att på villkorsändringsdagen förlänga lånet med 3 månader innan slutlig omsättning. PÅ och HA fick i uppdrag att förhandla med bankerna. Offerter skall tas in från olika långivare.

Styrelsen har för avsikt att göra en extra amortering på detta lån med ca 500 000 SEK.

 

Inget aktuellt.

 

·            Högtryckstvätt för efterhåll utomhus diskuterades. Kan ej användas på platt-läggningen eller på fasadens puts.

·            Grovdammsugare diskuterades. Garaget tillhör samfälligheten. Garaget skall städas av HSB Fastighetsservice två gånger per år.

·            Grillningsregler. Allmänna ordningsregler finns för Vågmästaren där det anges att grillning på gemensamma områden skall ske med hänsyn till boende och mark.

·            Beslutades att det för Brf Fortuna är tillåtet enbart med elektriska grillar på balkonger. Hänsyn skall tas till grannar.

·            After work 10 juni, kl. 17.00 Ankdammen

 

Kommer en utgåva före sommaren.

 

 

§ 12

 Övriga frågor

ComHem har inkommit med en offert på ett tilläggsavtal. Styrelsen beslutade att inte teckna nytt avtal.

 

 

§ 13

 

 

§ 14

 

 

Nästa möte

 

 

Avslut

 

 

Torsdag den 9 juni kl. 18.00 hos Henry Andersson, våning 8, Strandvägen 19.

 

Ordförande PÅ avslutade mötet.

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand                     Britt-Marie Room-Östberg