PROTOKOLL nr 64 (16-03)

 

2016-03-10
med början kl. 19.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Konstituerande Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Samfällighetens lokal, Strandvägen 9

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Magnus Einarsson (ME)

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte ME skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Fördelning av styrelseuppdrag

·  Sekreterare – HA

·  Vice ordförande – ME

·  Ekonomi och kontaktperson mot Vänerförvaltning AB – PÅ och ME

·  Medlemsregister – PÅ - BMÖ

·  Post till Brf Fortuna – PÅ och ME

·  Informationsansvarig och Fortunabladet – BMÖ

·  Kontakt mot trivselgruppen – BMÖ

·  Kontakt mot fastighetsgruppen – ME

·  Informationstavlan – PÅ

·  Namnskyltar på postboxar och lägenheter – MG

·  Portkod och porttelefon – MG och PG

 

I övrigt hänvisas till listan med fördelning av arbetsuppgifter. Den tas upp för genomgång och ytterligare bearbetning vid nästa styrelsemöte.

 

Bil 1

§ 5

Firmatecknare

 

Föreningen tecknas förutom av styrelsen, även av två styrelseledamöter i förening.

 

 

           


 

 

§ 6

Inför 10-årsbesiktning

ME och Maina Gustafsson har uppdrag att kontraktera konsulter. Arbetet är påbörjat.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

§ 8

 

§ 9

Trivselgrupp

 

Nästa möte

 

Avslut

Trivselgruppen har haft möte och vårens städdag blir lördag den 9 april kl. 10.00.

 

Den 2 maj 2016 kl. 18.00 hos BMÖ, vån 8.

 

Ordförande PÅ avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand                           Magnus Einarsson