PROTOKOLL nr 61

 

2015-09-08
med början kl. 18.00

 

 

BRF FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Magnus lägenhet

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand, ordf., (PÅ)

Maina Gustafsson (MG)

Magnus Einarsson (ME)

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare och sekreterare för mötet

 

Beslutas att PÅ jämte ME skall justera dagens protokoll. MG valdes till sekreterare för mötet.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 60 gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslistan

 

Listan gicks igenom och uppdaterades

·         Nr 35 ” Vattenläckage entrén”. NCC har åtgärdat problemet genom att täta skarvar mellan plattor på plan 2 där vattnet trängde in.

·         Fasadproblemen vid lgh 1803, som funnits under en längre tid och tidigare lagats men återkommit, har åter igen lagats.

Bil 1

 

 

 

 

§ 7

Fastighets-gruppen

Knappsatsen vid entré plan 2 krånglar. ME åtgärdar.

 

 

§ 8

Ekonomifrågor

 

Lån nr 1667301 (ca 12 miljoner kronor) ska omsättas i slutet av månaden. Offerter har tagits in och jämförts från tre långivare.

Styrelsen beslutar att teckna om lånet på 5 år hos SBAB med amorteringar på 50 000 kr/kvartal. Dessutom görs, vid tecknandet, en extra amortering på ca 280 000 kr. Det nya lånet tecknas på 11 740 000 kr.

 

 

 

 

 § 8

Fortunabladet

HA gör i ordning ett nytt blad som sprids till medlemmarna och sätts upp på anslagstavlan.

 

 

§ 9

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

 

 

 

Trivselgruppen          

Inplanerade aktiviteter

 

·         Knytkalas planeras till 19/9. Inbjudan på anslagstavlan.

·         Höststädningen planeras till 24/10. Anslås på anslagstavlan.

·         Glöggminglet vid luciatid fortsätter. Anslag kommer.

 

Bil 2

§ 11

Nästa möte

 

Nästa möte blir 19/1 hos MG.

 

§ 12

  Avslut

Mötet avslutades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Maina Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand

 

 

 

Magnus Einarsson