PROTOKOLL nr 59

 

2015-03-26
med början kl. 19.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Konstituerande Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Samfällighetens lokal, Strandvägen 9

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Maina Gustafsson (MG)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Magnus Einarsson (ME)

Peter Gränsed (PG)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Fördelning av styrelseuppdrag

·         Sekreterare – HA

·         Vice ordförande – ME

·         Ekonomi och kontaktperson mot Vänerförvaltning AB – PÅ

·         Kontaktperson mot NCC  - MG

·         Post till Brf Fortuna – PÅ och ME (har fått nyckel)

·         Informationsansvarig och Fortunabladet – HA

·         Kontakt mot trivselgruppen – PÅ

·         Kontakt mot fastighetsgruppen – PG

·         Informationstavlan – MG

·         Namnskyltar på postboxar och lägenheter – MG

·         Portkod och porttelefon – MG och PG

·         Uppdatering av åtgärdslista - PÅ

 

 

§ 5

Firmatecknare

 

Föreningen tecknas förutom av styrelsen, även av två styrelseledamöter i förening.

 

 

§ 6

Nya medlemmar

  • Agneta och Hans-Uno Engstrand beviljades utträde ur förening fr.o.m. 2015-05-31.
  • Inträde som nya medlemmar beviljades Birgitta och Hans Pettersson fr.o.m. 2015-06-01.  Lägenhet nr 1303.

 

 

§ 7

Representant samfällighetens styrelse

 

Beslutades att Per Åstrand är Brf Fortunas representant som ledamot i Vågmästarens Samfällighetsförenings styrelse för verksamhetsåret 2015.

 

 

 

 

§ 8

Representant till samfällighetens årsmöte

Beslutades att Maina Gustafsson är Brf Fortunas representant till Vågmästarens Samfällighetsförenings årsmöte 2015-04-29.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Nästa möte

Den 12 maj 2015 kl. 18.00 hos Magnus Einarsson plan 2,

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand