PROTOKOLL nr 55 (14-04)

 

2014-09-01
med början kl. 18.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

MG’s lägenhet

 

 

 

 

 

 

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes efter viss justering.

 

 

§ 4

Möte SBAB

Per redogjorde från mötet med SBAB 2014-08-26, Per hade också fått aktuella räntevillkor från Joachim Svenn på SBAB.

 

Bil 1

§ 5

Omsättning av lån

 

Brf Fortuna har ett lån hos SBAB med nr 18086735 som skall omsättas, aktuell skuld på ca 11 505 000 SEK.

 

·         Styrelsen beslutade att ha en bindningstid på 5 år.

·         Styrelsen beslutade att amorteringen efter villkorsändring skall vara 25 000 SEK/kvartal.

·         Styrelsen beslutade att det nya lånet skall ha villkorsändring i juni 2019.

·         Styrelsen beslutade att man i samband med omsättning av lånet även gör en extra amortering så att den nya skulden uppgår till 11 100 000 SEK.

 

 

§ 6

Comhem

ME redovisade uppgifter han fått från Comhem och andra leverantörer.

·         Styrelsen beslutade att teckna ett 3-årsavtal med Comhem. Det nya priset blir 35 kr/lägenhet mot tidigare 45 kr.

 

 

§ 7

Fastighetsfrågor

 

Hans-Uno hade förhinder vid dagens möte, Maina och Hans-Uno sammanställer en rapport om vår förenings fastighetsproblem till samfällighetens byggrupp.

 

 

 

 

§13

Nästa möte

Måndag den 22 september kl 18.00 hos HA på våning 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand