PROTOKOLL nr 53 (14-02)

 

2014-03-27  med början kl 18.45

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD

 

Konstituerande styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

 

Swedbanks lokaler, Östra Torggatan 14, Karlstad

 

 

 

Närvarande medlemmar:

 

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans-Uno Engström (HUE)

 

 

 

§ 1

 

Mötet öppnas.

 

Mötet öppnades av MG som hälsade alla välkommen.

 

 

 

§ 2

 

Val av justerare.

 

Beslutas att HUE jämte PÅ skall justera dagens protokoll.

 

 

 

§ 3

 

Val av styrelseuppdrag

 

 

 

 

 I övrigt beslutades

 

Vice ordf: PÅ

 

Sekr: HA

 

 

Kontaktperson mot Vänerförvaltning: PÅ

 

Informationsansvarig: MG

 

Fastighetsfrågor: HUE

 

Vågmästaren: PÅ

 

Övriga punkter på uppdragslistan gås igenom vid nästa styrelsemöte.

 

 

 

§ 4

 

Anmälan till Bolagsverket

 

 

Ärendet har förberetts av PÅ och kommer efter underskrifter att skickas in.

 

 

 

§ 5

 

Styrelsemöten

 

 

Nästa möte torsdag den 15/5 kl 18.00 hos HUE.

 

 

 

 

 

§ 6

 

Nya medlemmar

 

Vån 6 Lgh 1504 Lennart Almström är ny medlem fr o m 2014-04-01.

Marie Louise Andrén och Bengt Johansson har samma dag beviljats utträde ur föreningen.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Per Åstrand                   Hans-Uno Engström