PROTOKOLL nr 44 (12-05)


Möte m a a utseende av ledamot till Samfällighetsföreningen Vågmästaren


BRF FORTUNA

KARLSTAD


Styrelsemöte


Plats:


Telefonmöte 30/9 2012

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).

Per Åstrand (PÅ)

Bengt Stenström, (BSt)

 


§ 1 Utseende av ledamot och bemyndigande

 

 


Styrelsen beslutar att uppdra åt Hans-Erik Brask att representera brf Fortuna i Samfällighetsföreningen Vågmästarens styrelse.

Styrelsen uppdrar samtidigt åt Hans-Erik Brask att besluta för brf Fortuna, inom ramen för uppdraget i Samfälligheten Vågmästaren.


§ 2 Avslut.

 


Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Maina Gustafsson


Justeras:

Per Åstrand