PROTOKOLL nr 38 (11-4)


2011-09-21


med början kl 19.00BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


StyrelsemötePlats:

Nya samfällighetslokalen, Strandvägen 9Närvarande ledamöter:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt).

Henry Andersson (HA)

Lennart Lohse (LL) vid protokollet§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.§ 2

Val av justerare.

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.§ 3

Val av vice Ordförande

Bengt Stenström valdes till vice ordförande.§ 4

Val av Sekreterare

Lennart Lohse valdes sekreterare.§ 5

Arvoden

Beslut togs att anta bilagt förslag om fördelning av arvoden.§ 6

Bolagsverket

Per ombesörjer ändringsanmälan skickas till bolagsverket om sammansättningen i den nya styrelsen.§ 7

Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 6 oktober 18:00 hos Henry Andersson.Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Maina Gustafsson   Per Åstrand