BRA ATT VETA OM VÅR FÖRENING

 

 

I bostadsrättslagens 7:e kapitel och i föreningens stadgar hittar man uppgifter om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållandet som medlem i Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad.

 

Du är som bostadsrättinnehavare skyldig att rätta sig efter de regler som bostadsrättsföreningen meddelar.

 

Var aktsam om och vårda såväl din egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

 

Meddela styrelsen om du upptäcker skada. Vid akuta ärenden tag kontakt med Värmlands Fastighetsservice, tel. 054-14 40 70 eller om det gäller hissen ring Kone, tel. 020-73 55 77. Dessa har jour dygnet runt.

 

BRANDSKYDDET: allmänna råd från Räddningstjänsten.

Brandfarligt gods får inte förvaras i lägenhetsförråden.

Privata tillhörigheter får inte placeras i trapphus, förrådsgångar eller utanför lägenhetsdörren. Barnvagnar kan placeras till höger innanför förrådsdörren på bottenplanet.

Om brand uppstår i lägenheten så gå ut, stäng alla dörrar och larma. Brinner det i trappuppgången så stanna i lägenheten.

 

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Om du planerar att göra förändringar i lägenheten ska det meddelas, och i vissa fall godkännas, av styrelsen, se § 15 i stadgarna.

För inglasning av balkongen finns särskilda råd på hemsidan.

Informera boende i huset om du planerar störande arbeten.

Städa upp varje dag i hiss och trappuppgång, om arbetena medför nedsmutsning.

 

SÄKERHET

Dörrar till förråd och soprum får aldrig lämnas olåsta. Kolla att dörren går igen efter dig när du passerat.

 

MILJÖN

Spara på vattnet - såväl varmt som kallt.

Vädra med förnuft så att vi inte eldar för kråkorna.

Justera ventilationen i din lägenhet för bästa luftekonomi.

 

SOPSORTERING

Se Vågmästarens Samfällighetsförenings anvisningar på www.vagmastaren.com/Information

 

ALLMÄNT

Piska inte mattor på balkonger eller i trapphus.

 

All form av skyltning i eller runt huset ska godkännas av styrelsen. Anslagstavlan är avsedd för allmän information, inte för reklam.

 

Stör inte grannarna. Mellan kl 23 och 7 ska det vara tyst i huset. Med information brukar de flesta ha förståelse.

 

Parkering endast tillåten på markerade p-platser. Ett privat bolag sköter bevakningen - risk för bötfällning finns.

 

Ta bort kasserade cyklar från cykelrummet. Cyklar som inte används skall tas bort från utvändiga cykelställ.

 

 

 

WWW.OMBOENDE.SE - FÖR ALLA SOM BOR

http://www.omboende.se/

 

Drift och underhåll

 

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla din bostad i ett bra skick. Gränsen för vad du är skyldig till att underhålla går vid ytterdörren.

 

Som bostadsrättshavare är du skyldig att:

 

· betala årsavgiften (månadsavgiften)

· vara rädd om fastigheten

· underhålla bostaden

· inte hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande

· inte störa grannarna

Du är personligen ansvarig för att lägenheten, huset, radhuset eller kedjehuset är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse.

Man brukar säga att gränsen går vid ytterdörren. Du ansvarar för all målning på insidan av dörren medan föreningen ansvarar för målningen på ytterdörrens utsida.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättshavare och förening har mot varandra.

 

Viktigt med bra föreningsekonomi

Som bostadsrättshavare har du glädje av att föreningen har en god ekonomi. En dålig ekonomi betyder nämligen höjda årsavgifter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att föreningens ekonomi går ihop och sköts på ett bra sätt och som är till nytta för medlemmarna.

 

Föreningens skyldigheter

Föreningen är skyldig att regelbundet sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera. Men fonden för yttre underhåll räcker inte alltid, så många föreningar tar lån till sådana åtgärder.

Det är inte ovanligt att det också finns en fond för inre underhåll. Då sparas en del av årsavgiften till underhåll och reparation av de enskilda lägenheterna. Fonden tar du pengar ur om du ska renovera bostadsrätten.

 

Viktigt med bra brandskydd i din bostad

De flesta dödsfall vid bränder sker när människor sover. I Boverkets byggregler finns krav att alla nybyggda bostäder ska ha brandvarnare, men Räddningsverket rekommenderar i sitt allmänna råd att alla befintliga bostäder bör ha brandvarnare.

När du ska sätta upp din brandvarnare är det viktigt att du sätter den i takets högsta punkt, eftersom röken stiger uppåt. Har ditt hus mer än en våning är det bra om du sätter upp minst en brandvarnare på varje våningsplan. Tänk även på att det kan vara bra att ha brandvarnarna i anslutning till sovrummen.

Olika brandvarnare

 

Batteridrivna brandvarnare är vanligast, men det finns även nätanslutna som har högre driftsäkerhet. En nätansluten brandvarnare drivs med fast nätanslutning och inte batteri. Oavsett vilket typ av brandvarnare du har är det viktigt att du kontrollerar den med jämna mellanrum så att den fungerar.

 

Släck branden snabbt

Om du har en handbrandsläckare i ditt hem ökar du chansen att kunna släcka en brand i ett tidigt skede. Ju snabbare du släcker en brand desto mindre skador blir det i ditt hem och risken för att branden ska växa sig stor minskar.

Olika handbrandsläckare

Den bästa brandsläckaren för hemmet är pulversläckaren, eftersom den är mycket effektiv och enkel att använda. Rekommenderad storlek är sex kilo. Tänk på att du ska placera brandsläckaren lättillgängligt och helst nära ytterdörren. Precis som med brandvarnaren är det viktigt att du kontrollerar din brandsläckare. Du bör göra en kontroll och service minst vart femte år eller, enligt tillverkarens rekommendation.
Brinner det i trä, papperskorgar eller andra liknade brännbara material är det bättre att släcka med vatten. Brinner det däremot i vätskor eller elektroniskt material är pulver ett bättre alternativ. Vid bränder i kastruller kan du om det är möjligt släcka med ett lock.

Testa använda din handbrandsläckare

Om du har möjlighet är det bra om du kan träna på att använda en handbrandsläckare. Kontakta närmaste räddningstjänst för att höra om de har kurser. Tänk även på att om du har en sommarstuga kan det vara bra att ha en brandsläckare även där, eftersom stugan kan ligga många minuters körväg från räddningstjänsten. Det är också bra om du har en brandsläckare i din bil och båt.

Utrymning

Ofta kan din egen lägenhet vara en säker plats även om det brinner hos grannen. Lägenheter ska normalt vara utformade för att motstå brand i 60 minuter vilket ger tid för räddningstjänsten att göra en insats. Om du måste ta dig ut till följd av en brand ska du hålla dig så långt ner mot golvet som möjligt. Röken stiger uppåt, och det är oftast röken som är dödsorsaken vid bränder. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hejda brandspridningen.

Det är viktigt att alla i familjen, även barnen, känner till utrymningsvägarna och var man ska samlas efter en utrymning. För att underlätta utrymningen ska du tänka på att inte förvara föremål som kan blockera vägen ut till trappor, källarutrymmen eller liknande utrymmen.

Några tips på förebyggande åtgärder

 

· Ha alltid fungerande brandvarnare i bostaden.

· Installera spisvakt, ex ett ur som slår av spisen om du glömmer den på.

· Förvara inte brännbart material intill spisen.

· Håll köksfläkten ren.

· Dra ur kontakten till olika elektriska apparater, till exempel brödrost och kaffekokare.

· Ha rätt wattantal i lamporna.

· Placera inte brännbart material på tv:n.

· Installera jordfelsbrytare.

· Torka inte kläder, handdukar och liknande på elektriska element.

· Placera levande ljus fritt, och släck dem när du lämnar rummet.

· Rök inte (särskilt inte i sängen).

· Förvara brandfarlig vara i avsedda kärl.

· Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

 

Hitta och jämföra försäkring

Var du än bor så behöver du försäkra din bostad. Vilken eller vilka försäkringar du ska ha beror på hur du bor.

Bor du i hyreslägenhet behöver du en hemförsäkring, men bor du i villa behöver du komplettera med ytterligare försäkringar, till exempel en villaförsäkring. Bor du i bostadsrätt behöver du en särskild bostadsrättsförsäkring, om inte föreningen inte har tecknat en sådan för medlemmarna.

Verkar det krångligt? Konsumenternas Försäkringsbyrå har information om olika försäkringar. På deras webbplats kan du också jämföra försäkringar mellan olika försäkringsbolag.

 

Temperatur inomhus

 

För att du ska må bra, är det viktigt att du har en bra temperatur inomhus. Socialstyrelsen har allmänna råd om hur varmt och kallt det bör vara i din bostad.

Som hyresgäst kan du ställa vissa krav på att inomhustemperaturen ligger på en bra nivå. Som hyresgäst har du rätt att kräva en lägsta temperatur på 18°C i din lägenhet, och 16°C på golven.

Under riktigt kalla vintrar eller köldknäppar kan du tillfälligt få acceptera lägre temperaturer.

 

Hur varmt får det vara?

Som högst bör det vara 24°C inomhus. Under sommartid, till exempel under en värmebölja, kan du få acceptera att det tillfälligt blir varmare inomhus.

 

Vem har ansvaret?

Om du fryser eller tycker att du har det för varmt i din lägenhet ska du ta kontakt med din fastighetsägare. Bor du i en bostadsrättsförening ska du i första hand vända dig till styrelsen i föreningen. Om det inte blir någon bättring kan du höra av dig till din kommun.

 

Pengar till underhåll och reparationer

Som bostadsrättshavare har du glädje av att föreningen har en god ekonomi. En dålig ekonomi betyder nämligen höjda årsavgifter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att föreningens ekonomi går ihop och sköts på ett bra sätt och som är till nytta för medlemmarna.

Föreningen är skyldig att regelbundet sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera. Men fonden för yttre underhåll räcker inte alltid, så många föreningar tar lån till sådana åtgärder.

Det är inte ovanligt att det också finns en fond för inre underhåll. Då sparas en del av årsavgiften till underhåll och reparation av de enskilda lägenheterna. Fonden tar du pengar ur om du ska renovera bostadsrätten.

 

Så löser du problem som bostadsrättshavare

 

Om du är oense med bostadsrättsföreningen om något kan du vända dig till hyresnämnden för att få hjälp att medla. Om du som bostadsrättshavare har hamnat i en tvist med en företagare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnen.

Om det uppstår en tvist mellan en bostadsrättförening och en eller flera medlemmar går det att vända sig till hyresnämnden för kostnadsfri hjälp med medling. Hyresnämnden finns på flera ställen i landet. Om du har en bostadsrätt i HSB kan du även vända dig till deras juridiska medlemsrådgivning.

Om du som bostadsrättshavare har problem med en företagare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN för att få ditt ärende prövat där. Det gäller tvister med:

· besiktningsmän

· fastighetsmäklare

· försäkringsbolag.

· byggentreprenörer om så kallat tillval med mera i bostadsrättslägenheter

· hantverkare

Innan du vänder dig till ARN måste du börja med att klaga (reklamera) hos den som är din motpart. Därefter bör du alltid rådgöra med konsumentvägledaren i din kommun innan du gör en anmälan till ARN.

Om två bostadsrättshavare (medlemmar) råkar i tvist med varandra kan saken bara prövas juridiskt i tingsrätten. 
Ibland kan det löna sig att ta hjälp att juridisk expertis även om det kostar en del. Hemförsäkringen kan täcka en del av kostnaden.

 

Anpassa din bostad med hjälp av bostadsanpassningsbidrag

 

Om du har funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan du söka bidrag från din kommun för att få din bostad anpassad.  Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

 

Anpassning både inomhus och utomhus

Bostadsanpassningsbidrag ges bara till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Till exempel kan du få bidrag för att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, byta ut badkar mot en duschplats eller för att specialutrusta ditt kök.

När det gäller utomhusanpassningar är det vanligt med bidrag för till exempel ramper, hissar och automatiska dörröppnare.

 

Godkännande av fastighetsägaren

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyres- eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs däremot att du får fastighetsägarens medgivande.

För att du ska få bidraget finns flera villkor. Om du vill veta mer eller vill ansöka om bidrag ska du ta kontakt med din kommun.

 

Dina skyldigheter som bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla din bostad i ett bra skick. Gränsen för vad du är skyldig till att underhålla går vid ytterdörren.

Som bostadsrättshavare är du skyldig att:

· betala årsavgiften (månadsavgiften)

· vara rädd om fastigheten

· underhålla bostaden

· inte hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande

· inte störa grannarna

Du är personligen ansvarig för att lägenheten, huset, radhuset eller kedjehuset är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse.

Man brukar säga att gränsen går vid ytterdörren. Du ansvarar för all målning på insidan av dörren medan föreningen ansvarar för målningen på ytterdörrens utsida.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättshavare och förening har mot varandra.

 

Barn och elsäkerhet

Det finns många saker i ditt hem som kan vara farliga för små barn. Elinstallationer och elapparater är utformade för vuxna. Därför kan du behöva göra flera säkerhetsåtgärder för att barn inte ska skada sig.

 

För att barn inte ska kunna stoppa in fingrarna i eluttagen bör uttagen ha inbyggda petskydd eller täckplattor som sätts över kontakterna när de inte används. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

Sladdar som ligger löst över golvet kan bli en leksak, men en farlig sådan. Om isoleringen runt om sladden skadas, förvandlas snabbt sladden från en leksak till en dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss från en stickkontakt eller apparat är också farlig. Genom att låta en elektriker installera fler vägguttag kan du minska antalet långa sladdar som ligger på golvet.

 

Gör spisen mindre farlig

Spisar kan locka till sig barns uppmärksamhet. Många modernare spisar har i dag barnskyddsutrustning som gör att barn inte kan råka sätta på en platta, öppna ugnsluckan eller råkar välta spisen över sig. Använd skyddsutrustningen, men komplettera gärna även med en timer eller ett överhettningsskydd som slår av spisen ifall barnet råkar sätta sig på en av spisens plattor.

 

Lampor och elapparater i barnrummet

Tänk efter vad som kan vara lockande för barn och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet. Tänk även på att många lampor som är tillför barnrum kan inbjuda till lek, till exempel nattlampor som sätts direkt i eluttaget eller lampor som ser ut som sagofigurer. Placera gärna dessa så att barnen inte kan nå dem.

 

Störande granne i bostadsrättsföreningen

Prata först med grannen som du upplever som störande. Hjälper inte det kan du ta kontakt med föreningens styrelse.

Informera på ett lugnt, behärskat och vänligt sätt om att du blir störd och försök att komma fram till en gemensam lösning. Hjälper inte detta, eller om det finns orsaker som gör att du inte vill eller kan prata med din granne, så skriv upp de störningar du upplever med datum och tid. Ta även kontakt med dina andra grannar runt som kanske också blir störda och kontakta sedan bostadsrättsföreningens styrelse.

Innan en störande granne kan tvingas flytta ska värden ge en varning. Blir det ingen förbättring efter tillsägelse kan personen bli uppsagd. Om det är en väldigt allvarlig störning som hot, förstörelse av lägenhet kan bostadsgästen bli uppsagd utan att få en varning. Många bostadsrättsföreningar har en störningsjour som du kan ringa och be om hjälp vid störningsärenden.